Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ενεργούς Κοινωνίας των Πολιτών για την
Εκπαίδευση και την Ποικιλομορφία

Welcome to ENACTED Project
bottom border

To έργο

To έργο ΕΝΑCTED φιλοδοξεί να συνδράμει στην γενικότερη προσπάθεια των διαφόρων εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων και σχολείων ανά την Ευρώπη προς μία ομαλή και αποτελεσματική ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών στην εκπαίδευση και την ευρύτερη κοινωνία.

περισσότερα
About ENACTED Project
About ENACTED Project resources

Πόροι έργου

  • Προφίλ πολιτικής της κάθε χώρα ως προς την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς
  • Διαδικτυακή πλατφόρμα για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
  • Οδηγός καθοδήγησης για εκπαιδευτικούς και παρόχους τυπικής εκπαίδευσης
  • Καταστατικό κοινών αξιών για την εκπαίδευση και την ποικιλομορφία
  • Συστάσεις πολιτικής για την ευρύτερη εφαρμογή των πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
περισσότερα
bottom border